.محل دندون کشیده شده

چند وقت پیش برای خانمی که از بیماران ثابت مطب است و خانواده فقیری داره یه دندون کشیدم.ازش هیچ هزینه ای نگرفتم.البته ناگفته نمانه که دندون راحت و بی مشکل کشیده شد.چند روز بعدش مراجعه کرد هنوز خونریزی داشت.محل دندون کشیده شده رو شستشو دادم . بخیه کردم.با کمال تعجب دو سه روز بعد برگشت و اثری از هیچکدام از بخیه ها نبود.پرسیدم بخیه ها؟ گفت اذیتم کردن کندمشون.بعدش گفت آره آب از طریق سوراخ دندون میره توی دماغم.بگذریم مشکل از کجا بود.از من یا سهل انگاری بیمار؟.بهش گفتم باید سریع به یه جراح فک و صورت برای جراحی مراجعه کنی ولی متاسفانه دیر مراجعه کرد و مشکلاتش چند برابر شد.با توجه به اینکه من تمام کاراشو رایگان انجام دادم.شما بفرمایید اگر در این قضیه من مقصر باشم.این بیمار و خانواده ش چه جور باید با من بر خورد کنند؟


منبع این نوشته : منبع
دندون ,بخیه ,کشیده ,مراجعه ,دندون کشیده